Home

Omnisportvereniging Hirundo Lage Zwaluwe

SV HIRUNDO

Welkom


            Welkom op de site van Sportvereniging Hirundo.


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. HIRUNDO
 
Datum:  06-10-2020 Locatie:  Sporthal Rietgors Tijd:   20:00 uur
 
Agenda 2020.10.01  Opening en vaststelling agenda
 
2020.10.02  Ingekomen stukken en mededelingen
 
2020.10.03  Notulen algemene ledenvergadering 24 oktober 2019
 
2020.10.04  Jaarverslag secretaris
 
2020.10.05  Financieel jaarverslag 2019-2020
 
2020.10.06  Verslag kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening 2019-2020 
 
2020.10.07  Benoeming leden kascontrolecommissie
 
2020.10.08  Begroting 2020-2021
 
2020.10.09  Vaststelling contributie
 
2020.10.10  Verkiezing leden stemcommissie
 
2020.10.11  Verkiezing bestuursleden: Gerard van de Steenoven (secretaris)  aftredend en herkiesbaar Edwin Goossens (zaal coördinator)   aftredend en herkiesbaar
 
Geïnteresseerden en/of tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 
 
2020.10.12 Rondvraag
 
2020.10.13 Sluiting
 
Uitleg Stemrecht Het stemrecht is als volgt geregeld:  Leden t/m 14 jr., hebben persoonlijk geen stemrecht
 Leden van 15, 16 en 17 hebben persoonlijk stemrecht behoudens ten aanzien van financiële aangelegenheden. Voor zover het stemrecht niet kan worden uitgeoefend komt het stemrecht toe aan de wettelijk vertegenwoordiger van het lid.
 Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder, met dien verstande, dat een lid slechts voor één ander lid een stem kan uitbrengen.
 Begunstigers cq. donateurs hebben geen stemrecht.


  

 

 

                        Kunnen wij op jouw stem rekenen?

 

Ben je lid van de Rabobank? STEM dan van 5 t/m 25 oktober op s.v. Hirundo. Dit jaar is het mogelijk om te stemmen via de Rabo App of als je ingelogd bent op de website van Rabobank. Vraag ook aan familie, vrienden en kennissen of zij lid zijn van Rabobank Amerstreek zodat zij hun stem uitbrengen op s.v. Hirundo. Elk lid ontvangt vijf stemmen die hij/zij zelf kan verdelen (max. 2 stemmen op 1 club).

 

Let op: Alleen leden van Rabobank Amerstreek mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Wil je graag s.v. Hirundo steunen wordt dan lid van de Rabobank. Vraag het Rabobank lidmaatschap aan zodat je straks jouw stem uit kunt brengen.

 

Bestedingsdoel
De vereniging wil bijdragen aan een gezonde en sportieve lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van zowel jongeren als ouderen. Gericht op een zinvolle vrije tijdsbesteding door het stimuleren van bewegingsactiviteiten op competitief en recreatief niveau dat voor eenieder financieel haalbaar is.

        

                           PRIVACY VERKLARING AVG

      (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)          


          Voor meer informatie over de AVG, zie link rechts onder.

   


Wilt u lid worden van SV Hirundo, dan kan dit door middel van onderstaand inschrijfformulier in te vullen en ondertekend in te leveren bij de

betreffende secretaris van de afdeling waar u lid wilt worden.


Inschrijfformulier


Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de betreffende afdeling.


Kijk op de link nieuws voor: meer informatie over SV HirundoZwaluws Zomerfestijn in samenwerking met Alliance

klik op de afbeelding om naar de site van het Zomerfestijn te gaan